دانشگاه زیبای من

محوطه دانشکده پیرا دامپزشکی

عکس از پری‌سیما ملکی - رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مسیر دانشکده مهندسی

عکس از الهام افشار - رشته مهندسی کامپیوتر

محوطه دانشکده مهندسی

عکس از یگانه ایوبی - رشته مهندسی کامپیوتر

محوطه دانشکده اقتصاد

عکس از الناز رشتی - رشته علوم سیاسی

درباره الفبا:

الفبا برای اولین بار در تابستان 1395 توسط جمعی از دانشجویان دوره کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا با هدف پایش اخبار و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد. الفبا در فرصت کم به بزرگ‌ترین رسانه دانشجویی غرب کشور در فضای مجازی تبدیل شد اما اختلاف اعضای الفبا با مسئولین دانشگاه بر سر انتشار اخبار و پیام‌های انتقادی دانشجویان باعث شد الفبا در آبان97 بطور ناخواسته تعطیل شود.

سبدخرید